04 September 2011Liza Sylvestre (född 1983) är en amerikansk konstnär med känsla för detaljer, mönster, stillhet och rörelse. Nära och ingående utforskar hon det skenbart enkla med en blick som söker något ursprungligt. Naturliga former får en drömlik skepnad och i färgernas skiftningar skapas rymder för lek och föreställning. Hennes arbete ter sig som en försiktig sondering av en närbesläktad värld, där stenar varsamt vänds på nytt och där ännu ett av livets många återkommande ögonblick gestaltas, bearbetas och återupplevs i oväntade variationer. I mötet mellan den sökande blicken och något välbekant framträder en komplexitet och en detaljrikedom, där något annat, en underliggande struktur och ordning, låter sig anas.

Hon visar här några av sina tuschteckningar och akvarell-
målningar under titeln Almacantar (en term hämtad från astronomin). (in english)

Liza Sylvestre har en examen (Bachelor of Arts) från University of Minnesota. Hon bor och arbetar i Miami.
Så här presenterar hon sig själv:


Artist Statement
My paintings and drawings grow out of simple things: single marks, a gesture hinted at with an overlapping of color. They require both spontaneity and control and a belief that beauty hangs somewhere in the balance between those poles.

As I continue to work, and my pieces ripen toward completion, I often feel that I am a caretaker allowing something to grow, a gardener tending to her crop, a biologist taking field notes. I am reacting to what I see in front of me and know that the process of creating depends on a chain of events – each one dependent on the one that comes before it and linked to the ones that will follow. I must have patience as I move through these steps.

Beauty is important to me. The idea that beauty grows out of a place that cannot be planned or completely controlled is even more important. Images of the natural world are often evident in my work – the patterns that light makes on water, the space that a tree canopy creates, stars unfolding in a field of black universe. These images surface naturally because I try to emulate the way the world works. Sand settles on the ocean's bottom the same way that paint sediment settles on a panel's surface. Rivers of color pour into each other and create new shades. The water leaves as the paint dries and another color and texture is left behind. I feel myself responding and reacting as I manipulate these pieces, and in doing so I get to feel something wild and natural beating in myself.

Liza Sylvestre

No comments: